close
Арга хэмжээнүүд
5 сарын 04, Пүрэв гараг, 09:00 цагт
20th Conference of the Kherlen International Geology Expedition

ШУТИС, ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбар
#Лекц семинар

5 сарын 04, Пүрэв гараг, 17:00 цагт
Маркетинг суурь мэдлэгийн сургалт

Монгол-Японы Төвийн Бизнес тасаг
#Сургалт